Organització de les brigades municipals de manteniment i serveis

CARACTERÍSTIQUES: Taller-seminari en cada institució per a directius, tècnics, comandaments intermedis, mestres i oficials de les brigades municipals de manteniment i serveis de totes les especialitats: construcció, jardineria, electricitat, aigua, equipaments (cementiris, escoles, edificis públics, instal·lacions esportives i culturals, etc.), tallers, pintura, senyalització, etc.

FORMAT: 24 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives a raó de 6 hores diàries. Màxim de 40 assistents.

OBJECTIU: Aprendre sistemes pràctics d'organització del treball pensats específicament per a les tasques de les brigades municipals, per millorar l'eficàcia (resoldre els problemes), la productivitat (majors resultats amb el mateix o menor esforç), la satisfacció del govern municipal i també la del personal de les brigades.

TEMARI:

1. Mètodes per programar les tasques: la inspecció prèvia de les avaries i incidències, la confecció d'ordres de treball, l'elaboració del programa setmanal, la formació d'equips de treball.
2. Mètodes d'atenció d'avaries urgents. Coordinació amb la policia local i altres serveis de seguretat.
3. Mètodes d'organització tècnica de les petites obres noves: L'ordre de treball de l'oficina tècnica.
4. Mètodes d'avaluació de resultats dels treballs.
5. Mètodes de gestió i control dels contractistes externs.
6. Mètodes d'aprenentatge i de promoció professional.
7. Mètodes de millora de l'organització del treball personal i de l'equip de treball: mètode de les 5 S i la seva aplicació pràctica en brigades municipals.

PREU: 3980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522