Participació, transparència i bon govern: modes polítiques o canvis institucionals?

La participació no ha de ser una operació propagandística amb quatre participants professionals, ha de ser un hàbit institucional d’interacció amb la ciutadania “invisible”: Els que no són ni del club de fans del govern ni del club de fans de l’oposició.

La transparència no ha de ser penjar a una web una tona d’informació incomprensible, ha de ser una exhibició pedagògica però no intrusiva de totes les intimitats de la institució.

El bon govern no és propaganda ni gesticulació. És passar dels hàbits despòtics i compulsius del postfranquisme a la placidesa eficaç de les institucions dels països democràtics avançats d’Europa.

CONTINGUTS:

Participació:

 • Reglamentar i burocratitzar la participació ciutadana és com militaritzar la poesia
 • Participació dels professionals de la participació o participació de la ciutadania invisible?
 • Quina és la tecnologia de la participació ciutadana?
 • Processos participatius i projectes participatius.
 • Mode de producció de la participació.

Transparència:

 • Exposar documentació burocràtica incomprensible no és transparència, és prepotència.
 • Transparentar la informació, quina, a qui, com?
 • Transparentar les decisions, quines, a qui, com?
 • Transparentar els resultats, quins, a qui, com?
 • Transparentar la vida institucional i l’actuació del govern, problema o oportunitat?

Bon govern:

 • Bon govern és el contrari de mal govern.
 • Canviar el sistema de govern: Fer la revolució democràtica.
 • De la compulsivitat a l’eficàcia tranquil·la: Planificació i priorització flexibles.
 • De l’encadenament ràpid de fracassos improvisats a l’encadenament lent d’èxits planificats.
 • De la prepotència, el despotisme i l’histrionisme al lideratge eficaç.
 • Del fracàs polític i electoral a l’'emprenedoria, la cohesió social i el lideratge institucional.

FORMAT: 24 HORES LECTIVES

PREU: 3990 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522