Planificació del canvi de mandat

CARACTERÍSTIQUES: Curs breu i pràctic per a la sistematització de les tasques necessàries a tot ajuntament i servei municipal per abans, durant i després de les eleccions municipals, un esdeveniment de gran transcendència del que sovint la institució queda com a aliena. Dirigit a Alts Càrrecs, Directius, comandaments intermedis i tècnics de qualsevol servei municipal, i especialment els de planificació.

FORMAT: 6 HORES LECTIVES en un dia. Màxim 40 assistents.

OBJECTIU: La finalitat d'aquest curs és la presentació i debat d'un conjunt de propostes pràctiques de tasques que l'equip de govern i els directius i comandaments intermedis d'un ajuntament o una altra institució local han d'abordar per a un eficaç final de mandat, moment electoral i inici de nou mandat democràtic. Aquest canvi de cicle requereix un conjunt de tasques institucionals típiques, que sovint no es gestionen pensant que es tracta de moments estrictament polítics, quan són moments crucials en la qualitat de la gestió institucional i en les relacions amb la ciutadania.

TEMARI:
(El temari s'adaptarà al tipus i grandària de la institució client)

1. Canvi de mandat: tasques polítiques partidàries i tasques institucionals.
2. Final de mandat: tancament de carpetes, priorització, gestió preventiva de conflictes típics, programació. L'administració ajuda al govern a acabar el mandat amb solvència.
3. Comunicació institucional i relacions ciutadanes en el final de mandat.
4. Gestió del dia a dia en l'etapa preelectoral i electoral.
5. Gestió de la jornada electoral, preparatius i dies subsegüents.
6. Preparació de l'inici del nou govern. Gestió de la transició. Presa de possessió.
7. Planificació i programació dels primers 100 dies del nou govern. Tasques polítiques i tasques institucionals.

PREU: 980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522