Els funcionaris interins a partir de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: el funcionariat de programa i el funcionariat conjuntural

4.362

Quaderns d'Administració Local, la revista tècnica de la FEMP, publica un article d'Albert Calderó


En la seva edició número 163, de juliol de 2011, la revista "Quaderns d'Administració Local", òrgan tècnic de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, publica la primera part d'un article d'Albert Calderó titulat "Els funcionaris interins a partir de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: el funcionariat de programa i el funcionariat conjuntural ", en les pàgines 36 a 48. La segona part es publicarà en el número següent.

Es tracta d'un article extens, de més d'onze mil paraules, en què s'estudia amb deteniment l'article 10 de la Llei 7 / 2007, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que regula la figura del funcionari interí, introduint canvis que bé aplicats podrien ser de gran transcendència per a la millora de l'eficàcia en la gestió de personal en totes les institucions públiques. El seu text complet es pot consultar aquí.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522