Gestió d'alts càrrecs, directius, tècnics i altre personal d'alt rendiment, a la llum dels canvis legals

CARACTERÍSTIQUES: Curs breu sobre l'engegada d'una funció inexistent en la majoria dels ajuntaments i que hauria de ser imprescindible, almenys en els grans: la gestió d'alts càrrecs, personal directiu, comandaments intermedis i en general de personal clau. Dirigit a Alts Càrrecs, Directius, comandaments intermedis i tècnics del Gabinet de Presidència, Organització, Planificació, Recursos Humans i similars.

FORMAT: 6 HORES LECTIVES en un dia. Màxim 40 assistents.

OBJECTIU: La finalitat d'aquest curs és la proposta d'inaugurar una funció directiva fins ara inexistent, a saber la gestió diferenciada del personal d'alta qualificació; el que en altres paraules es diu la gestió del talent, gestió d'alts càrrecs, o gestió de personal directiu. Una gestió tècnicament molt diferent de la gestió de la resta de personal de la institució, i que de no existir produeix enormes pèrdues i un greu deteriorament de l'eficàcia institucional.

TEMARI:
(El temari s'adaptarà al tipus i grandària de la institució client)

1. Alts càrrecs en les institucions locals: Càrrecs electes, directius de diversos tipus, eventuals, tècnics clau.
2. Concepte de gestió d'alts càrrecs: Són personal que ha de ser gestionat, però no com la resta del personal; i més i millor que la resta del personal.
3. Qui són els representants sindicals dels alts càrrecs? I Com han de ser les relacions laborals?
4. Gestió per llocs de treball, per competències, per carreres professionals?
5. Retribució dels alts càrrecs, salarial i extrasalarial.
6. Mètodes de fidelització.
7. Reproducció dels alts càrrecs.

PREU: 980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522