Honors i distincions en clau de desenvolupament de l'emulació i cohesió social

CARACTERÍSTIQUES: Curs breu i pràctic per treballar sobre la potencialitat d'una reglamentació innovadora nova dels honors i distincions municipals, i la seva gestió intencionada per promoure l'emulació ciutadana i la cohesió social. Dirigit a Alts Càrrecs, Directius, comandaments intermedis i tècnics de qualsevol servei municipal, i especialment els de alcaldia/presidència, participació ciutadana, serveis socioculturals i comunicació.

FORMAT: 6 HORES LECTIVES en un dia. Màxim 40 assistents.

OBJECTIU: La finalitat d'aquest curs és mostrar la utilitat social d'un sistema d'honors i distincions municipals que fugi de la tradició aristocràtica espanyola i adopti la tradició de les democràcies avançades d'homenatjar conductes socialment exemplars desenvolupant l'emulació ciutadana i la cohesió social.

TEMARI:
(El temari s'adaptarà al tipus i grandària de la institució client)

1. La tradició espanyola en honors i distincions.
2. Honors i distincions en les democràcies avançades.
3. Definició d'objectius d'un sistema municipal d'honors i distincions. Reglamentació.
4. Mètode d'identificació de candidats i de verificació de mèrits.
5. Presa de decisions sobre honors i distincions.
6. Imposició dels honors i distincions. Litúrgia civil. Divulgació i comunicació.
7. Fidelització dels homenatjats.

PREU: 980 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522