Estratègia Local participa al seminari "Connectant el Nord i el Sud de la Mediterrània"

2.623

A Barcelona entre els dies 6 i 10 de novembre a més d'altres activitats d'intercanvi amb xarxes de dones a Catalunya i d'empresàries del Marroc a càrrec de Dones Lid, Maribel Wolf i Jordi Oliveres d'Estratègia Local han impartit sengles seminaris de formació amb els mòduls de tècniques participatives per a la prevenció de conflictes i els casos d'incidència ciutadana a Brasil i Mèxic.

La conferència inaugural va anar a càrrec de Joaquima Alemany, presidenta de DonesLid i Hakima el Haite, presidenta de Connectingroup Marroc. La sessió de cloenda va comptar amb la presència de Mercè Conesa de la Diputació de Barcelona, ??Senén Florensa, secretari de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i Salvador Giner, president de l'Institut d'Estudis Catalans .

El Connectingroup va fer una reunió de treball a l'Ajuntament de Barcelona amb Jordi Martí, Tinent d'Alcalde i Regidor de Presidència i Joaquim Llimona, director de Relacions Internacionals i Cooperació.
 
Les sessions de capacitació, en les que hi van participar 22 empresàries marroquines, van ser:
 
Perspectives de l'agricultura i la ramaderia, a càrrec de Rosa Pruna, presidenta d'ASAJA i Francesc Reguant, director d'estudis de prospectiva de la Conselleria d'Agricultura del Govern de Catalunya.
 
La Unió per la Mediterrània, per Boris Dumancic expert en dret civil i social.
 
Resolució de conflictes, per Jordi Oliveres director d'Estratègia Local.
 
Diàleg entre les societats civils i les responsabilitats particulars, els casos de Mèxic i Brasil, per Maribel M.Wolf consultora d'Estratègia Local.
 
La cooperació catalana, a càrrec de Carles Llorens director general de l'Agència de Cooperació del Govern de Catalunya.
 
Les polítiques europees, la globalització i els drets humans de les dones, per Teresa Freixes Professora de Dret Constitucional, directora del Màster Europeu en Dret i Polítiques de la Integració Europea.
 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522