Eleccions municipals i autonòmiques: estratègia electoral i campanyes electorals

  • Elaboració del model de segmentació electoral i de sistemes d'optimització de la mobilització electoral.
  • Definició d'estratègies de fi de mandat i d'operacions preelectorals.
  • Elaboració de l'estratègia electoral i del pla de campanya.
  • Construcció del discurs i coaching i formació de candidats.
  • Disseny d'operacions de campanya electoral.
  • Elaboració del programa electoral.
  • Disseny conceptual i gràfic de la publicitat electoral.
  • Disseny d'operacions electorals de relacions ciutadanes.


c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522