Policia i seguretat ciutadana

  • Diagnòstic d'eficàcia en el funcionament de cossos de policia.
  • Creació i posada en marxa del gabinet tècnic de la policia.
  • Reorganització de serveis de policia.
  • Relacions ciutadanes en temes de policia i seguretat.


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522