Màrqueting institucional, comunicació i relacions ciutadanes

  • Disseny i assistència a la posada en pràctica de plans de màrqueting i comunicació institucional.
  • Operacions de comunicació, publicitat i lobbying institucional.
  • Estudis de mercat i redissenyo de productes i serveis institucionals.
  • Diagnòstic i plans de millora de la comunicació institucional.
  • Desenvolupament de xarxes socials promogudes institucionalment.
  • Disseny i posada en marxa de condecoracions i premis ciutadans.
  • Concepció d'esdeveniments socials i institucionals.
  • Modernització del protocol institucional.
  • Concepció i modernització de marques, logotips i imatge d'institucions


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522