Legislació líquida, legislació gasosa.

Docs Albert Calderó
12/9/07
1.792
0

(Publicat a CORAL nº 1. Setembre de 2007).


Vivim en les institucions públiques espanyoles una època de legislació líquida: abans d'haver acabat de comprendre una llei, abans d'haver-la aplicat, ja s'ha canviat. La llei canvia més ràpid que la capacitat de les institucions per assimilar-la.

Pròleg d'Albert Calderó a Lo que hay de más y de menos en España

Docs Albert Calderó
31/12/05
1.844
0

(Ed. Estrategia Local, 2005).


José del Campillo i Cossío va ser un alt funcionari i polític de la primera meitat del segle divuit. Asturià, de família de la petita noblesa, va estudiar Filosofia i Teologia a Còrdova. Traslladat a Madrid, fa carrera administrativa en la Marina de Guerra, exerceix càrrecs burocràtics a Sevilla, Cantàbria i Cuba. Ascendit al càrrec d'intendent de l'exèrcit té destins a Itàlia i a Saragossa, on promou importants obres públiques. Va ser secretari d'Hisenda i de la Marina, i va morir a Madrid el 1743. Tota la seva carrera va transcórrer sota el llarg regnat de Felip cinquè.

Gestió de serveis públics, sistemes retributius i relacions laborals.

Docs Albert Calderó
22/6/05
1.881
0

(Ponència marc inaugural presentada per Albert Calderó en el Congrés sobre Recursos Humans en les Administracions Públiques de Vitòria-Gasteiz, el dia 22/06/05).


La nostra societat manté un procés sostingut de desenvolupament econòmic i social que comporta un creixement sostingut de les demandes socials de serveis de tot tipus, i els ens locals són titulars d'una part important de les competències en aquests serveis. D'aquesta manera assistim a una demanda creixent de prestacions dels ens locals.

El Govern Municipal, del voluntarisme a la governança.

Docs Albert Calderó
9/10/04
1.831
0

(Per Albert Calderó i Manuel Zafra. Publicat a "Gestión y Análisis de Políticas Públicas", nº 25, MAP 2004).


1. El govern municipal està reunit

Divuit hores d'un dilluns. Un grup municipal de govern delibera sobre les iniciatives polítiques que portarà al pròxim ple, la reunió té lloc en aquestes hores perquè diversos regidors de l'equip treballen i resulta impossible convocar-la abans, durarà fins a les vint-i-dues. A l'altura de les vint quaranta-cinc intervé el regidor d'urbanisme, s'ha incorporat una mica més tard, és metge i ha hagut d'atendre un pacient. Com desconeix el vocabulari específic de la matèria ha preparat acuradament la proposta, porta diversos dies estudiant els informes tècnics i intercanviant impressions amb l'arquitecte.

Política Local versus tècniques de Gestió Local.

Docs Albert Calderó
9/11/03
2.129
0

(Conferència impartida per Albert Calderó en els Cursos d'Estiu de la Universitat del País Basc, 2003).

Vídeo de la conferènciac/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522