La coalición de los agentes de la reforma turística y sus instrumentos de actuación.

Docs Albert Calderó
6/9/95
1.947
0

(Ponencia presentada por Albert Calderó en las "Jornadas sobre turismo y litoral", Girona, 1995).

Notes sobre la política de relacions laborals en l'Administració Local.

Docs Albert Calderó
20/9/82
1.985
0

(publicat a "CEUMT, la revista municipal", nº 53-54, agost-setembre 1982, pàgines 19-22, Albert Calderó).

1. La política de relacions laborals dels ens locals ha estat objecte, a partir de les primeres eleccions municipals democràtiques, de continuades declaracions de voluntat reformadora per part de les noves autoritats, i en especial de les més progressistes. El concepte-mite de la reforma administrativa ha estat l'estendard d'un procés prenyat de bons desigs, equipat amb bones raons i arguments ètics, polítics i morals, però molt pobrement armat, en bastants casos, d'instruments tècnics i executius i de plans i estratègies de canvi concretes.

 

 

OBJETIVOS DE UNA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Docs Albert Calderó
6/10/77
1.990
0

(Fragmento del libro "El sindicalismo de los funcionarios públicos", Albert Calderó, Editorial Avance SA, Barcelona 1977, pp. 90-93).c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522