Ser Negociador no vol dir ser bona persona -ni ser Actoral vol dir ser mala persona!

Com som
24/1/24
89
0

L'Eliseo, "El Encargado" interpretat per Guillermo Francella a la sèrie del mateix nom, és un personatge fascinant; ja des del primer capítol veiem que aquest encarregat d'un edifici benestant de Buenos Aires, que sempre saluda amb un gran somriure tots els veïns, realment els amaga un gran talent manipulador, una cara oculta reservada per a ell i nosaltres... I, des de la nostra posició privilegiada d'espectadors, podem veure un gran exemple del que segons el nostre mètode anomenem Negociador Actoral.

Definim els Actorals com aquelles persones que poden exterioritzar unes emocions tot i sentir-ne d'altres, fent-ho de manera conscient. Durant les dues temporades de la sèrie veiem que l'Eliseo ho practica de manera habitual, davant dels miralls: ara faig veure que ric, ara faig cara d'interès, ara no transmeto cap emoció... La darrera escena de l'entradeta de la sèrie, que es repeteix capítol darrera capítol, és inquietant i molt Actoral: l'Eliseo ens mira a l'altra banda de l'espiera de la seva porta, amb un gran somriure ben càlid... Que dramàticament, acompanyat d'un cop musical, canvia a una cara seriosa, freda, inquietant.

L'Eliseo pot sentir qualsevol emoció però intentar mostrar-ne una altra de diferent, com a bon Actoral. Sense fer spoilers, hi ha molts moments on és enganxat per algú en fals, sense massa justificació pel que creuen que acaben de veure o deduir, i sempre aconsegueix reaccionar fent la millor de les cares -si la situació creu que es pot solucionar amb bones paraules i calidesa i empatia- o la pitjor de les cares -si creu que no hi ha més remei que mostrar-se dur, fred o fins i tot violent. Fa us de les seves expressions com una eina professional més, i ho fa sense cap consideració moral.

Però això també té a veure amb la seva manera de gestionar els conflictes, el fet que és un Negociador molt hàbil; en el nostre mètode definim els negociadors com persones que veuen en tot conflicte una oportunitat per aconseguir alguna cosa, i hi intervenen de manera activa, intentant maximitzar-ne els beneficis.

L'Eliseo no para de provocar conflictes, no els evita; els provoca però els intenta tenir controlats, intenta aprofitar-los en tot moment per guanyar-hi sempre. I tot nou conflicte que es crea al seu davant, sigui o no per acció seva, pot ser una oportunitat si s'enfoca de manera Negociadora, i en el seu cas amb molta sang freda. Podríem pensar, per la manera com veiem que reacciona en privat davant dels conflictes, que és algú molt Ofensiu, algú que davant del conflicte quan actua el que fa és atacar violentament, matar l'adversari... Però el cert és que l'Eliseo, com tots els Negociadors, si fa ús de les eines dels Ofensius és només per a guanyar-hi i quan creu que és útil, i evita 'matar' sempre que hi ha alguna alternativa que permet que hi guanyi sense deixar cadàvers pel camí.

Passa que l'Eliseo, al ser molt bon Negociador i molt bon Actoral -un gran personatge de ficció, interpretat magistralment-, fa ús de les seves habilitats de maneres espectaculars, donant la volta a situacions impossibles, duent al límit la seva capacitat d'enganyar els altres amb la millor de les cares per tal d'aconseguir el seu màxim benefici personal.

I això em serveix també per explicar una cosa que no sembla òbvia quan comencem a entendre el nostre mètode: ser bona o mala persona és independent de les "lletretes"... Que algú sigui Negociador no vol dir que busqui la pau al món i el benestar de tothom, igual que si algú és Actoral no vol dir que sigui mentider i manipulador.

Les nostres lletretes defineixen maneres de ser i d'actuar respecte les dimensions que plantegem, però no entren en valoracions morals sobre com s'utilitzen aquestes habilitats. Hi ha persones N que davant dels conflictes fan guanyar a tothom per igual i d'altres que busquen prioritzar el seu benefici personal; hi ha persones A que aprofiten la seva habilitat per fer la cara que creuen que han de fer davant de qui creuen que han de manipular, i persones A que ho fan buscant l'empatia... És a dir, que es pot ser Negociador i Actoral i ser com l'Eliseo, però també es pot ser bona persona.

Comentarisc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522