Treballar 4 dies a la setmana per estalviar costos i energia, un nou sistema de gestió de personal que s'expandeix en institucions locals i estatals d'EUA.

Docs Albert Calderó
2.375

(Publicat a CORAL nº 2. Setembre de 08).


El personal de l'Estat d'Utah i de les ciutats de Birmingham (Alabama), Anna Maria i Bradenton (Florida) i Macomb (Michigan) treballen des de fa algun temps només 4 dies a la setmana, 10 hores cada dia, en lloc del tradicional sistema de 8 hores per cinc dies setmanals de feina.

Moltes altres institucions públiques i empreses privades nord-americanes estan estudiant aplicar el mateix sistema de treball. En alguns casos aquestes institucions prestarien els seus serveis només de dilluns al dijous, però la majoria de vegades la prestació de serveis es manté inalterada i es fan rotacions per cobrir els horaris de servei.

Els defensors del sistema sostenen que aquest permet major qualitat de vida en augmentar els dies lliures, estalvia costos de trasllat al lloc de treball, permet fugir de les majors puntes de trànsit i millora la productivitat.

Fins i tot s'ha generat un moviment social de promoció de la jornada de 4 dies, que té una web de difusió de la idea, que podeu consultar: www.4days.us

A la ciutat de Birmingham els 4.000 treballadors municipals, a canvi de passar a la jornada de 4 dies per 10 hores, han acceptat renunciar a l'augment salarial anual del 4%.

On es demostra que en països més avançats que el nostre la jornada laboral dels treballadors públics va una mica més enllà de les trenta i poques hores mal comptades que es van generalitzant per les nostres institucions... i alhora aconsegueixen innovar en qualitat de vida per al personal sense minvar l'eficàcia dels serveis públics.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522