ALBERT CALDERÓ, consultor i director d´Estratègia Local, ha estat escollit per presentar la Ponència Marc inaugural del Congrés de nous enfocaments per la gestió de rrhh a les Administracions Públiques, organitzat per l' Ajuntament de Vitòria (25/05/05).

Consultors
2.065

La ponència es titularà: "Gestió de serveis públics, sistemes retributius i relacions laborals".

Avancem l'esquema bàsic de la intervenció:
Les grans qüestions a l'hora de gestionar els recursos humans dins el marc de la gestió dels serveis públics. Externalització o modernització.
Innovació en la gestió retributiva: un sistema continu d'avaluació i revisió de les retribucions i compensacions.
Innovació en la gestió de plantilles: un sistema retributiu diferenciat per al personal directiu, els comandaments intermedis i els tècnics qualificats.
Innovació en la gestió de les relacions laborals: l'externalització de les funcions tècniques en funció del grau de fricció organitzativa.

Més informació sobre Albert Calderó Cabréc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522