Albert Calderó, professor de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (17/10/2005).

Consultors
1.647

Albert Calderó, director d'Estratègia Local, forma part del professorat de la primera edició del Màster en Funció Directiva, una nova titulació creada específicament per a l'actualització de coneixements de persones que ja exerceixen alts càrrecs en les institucions catalanes.

Albert Calderó impartirà dues assignatures: Lideratge i Gestió de crisis. Hi assisteixen trenta directius de la Generalitat i de Diputacions i Ajuntaments catalans.

Més informació sobre Albert Calderó Cabréc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522