Albert Calderó, ponent a les Jornades de la FEMP sobre Formació i Estatut Bàsic de l'Empleat Públic a l'Administració Local (13-14/12/2007).

Consultors
1.627

Es van celebrar el 13 i 14 de desembre al Palau de Congressos de Mèrida, organitzades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i dirigides especialment als responsables de formació de les institucions locals.

Albert Calderó va impartir la ponència sobre "Formació i carrera professional a l'Administració Local", on va plantejar nous sistemas d'interrelació entre els plans formatius i el desenvolupament dels empleats públics, mitjançant la progressió de categoria o mitjançant l'enriquiment de llocs de treballs.

Van participar també com a ponents altres experts del Ministeri d'Administracions Públiques, de la Junta d'Extramadura i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Més informació sobre Albert Calderó Cabréc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522