Albert Calderó imparteix classes sobre Contractació Pública a un Master de la Universitat de Múrcia (06/03/2008).

Consultors
1.603

La Universitat de Múrcia, per mitjà de l'Escola de Negocis i Administració d'Empreses i la Fundació Universitat Empresa, imparteix la primera edició d'un nou Master en Hisendes Locals, en el qual Albert Calderó, director d'Estratègia Local, és el professor que imparteix el mòdul formatiu sobre Contractació Pública davant la nova Llei de Contractes del Sector Públic.

El Master ha estat organitzat amb la participació de la Federació Murciana de Municipis i Províncies i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers, i compta l'homologació de l'Institut Nacional d'Administració Pública.

Més informació sobre Albert Calderó Cabréc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522