Jordi Oliveres, nou Director d'Estratègia Local (10/04/2008).

Empresa
1.291

Jordi Oliveres i Prats, nou soci d'Estratègia Local, exerceix des d'avui el càrrec de Director d'Estratègia Local.

Després d'una llarga trajectòria com a directiu de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, on va ocupar durant 13 anys la Direcció General de l'Institut d'Estadística de Catalunya, ha treballat des de l'any 2003 com a consultor en el sector públic, en estratègia, gestió, sistemes d'informació i estudis d'opinió.

Albert Calderó ha estat soci Director d'Estratègia Local durant 20 anys des de la seva fundació el 1987 fins el dia d'avui.

El relleu obeeix a la voluntat de l'anterior Director, Albert Calderó, de centrar-se més en el seu treball de consultor, i de consolidar i projectar cap al futur l'equip de consultors d'Estratègia Local. De totes maneres, a petició de Jordi Oliveres, Albert Calderó ha assumit el càrrec de Sotsdirector amb la finalitat de recolzar i assegurar aquest canvi a la màxima responsabilitat directiva de l'equip i de l'empresa.

Més informació sobre Jordi Oliveres i Pratsc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522