Estratègia Local forma part de l'equip redactor del Pla Estratègic Alacant 2020 de la província d'Alacant, promogut per les Cambres de Comerç d'Alacant, Alcoi i Oriola.

Empresa
1.298


A iniciativa de la Cambra de Comerç d'Alacant, presidida per Antonio Fernández Valenzuela, s'ha posat en marxa una potent operació de reflexió estratègica sobre el futur socioeconòmic de la província. S'hi han sumat les altres dues Cambres de Comerç de la província, i s'ha constituït un ambiciós equip tècnic, dirigit pel Catedràtic i ex-Rector de la Universitat d'Alacant Andrés Pedreño.

L'equip tècnic està format per 30 grups de treball d'investigadors de la Universitat d'Alacant, coordinats per Gloria Pardo, Directora del Departament d'Anàlisis Econòmic Aplicat, i Estratègia Local, que assumeix dins de l'equip redactor del projecte la responsabilitat sobre metodologia de planificació estratègica, i sobre organització de la participació estructurada en els treballs dels empresaris i professionals dels diferents sectors de l'economia alacantina.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522