Estratègia Local congela les seves tarifes de consultoria i formació per a 2009

Empresa
1.442


2009 serà un any de seriosa crisi econòmica, i totes les institucions necessitaran estrènyer-se el cinturó. Això no vol dir menys feina per als consultors, almenys per a alguns d'ells, vol dir més feina, perquè és quan hi ha crisi quan cal abordar uns quants temes que en altres circumstàncies costa abordar: reorganització d'estructures i sistemes de treball, increment de la productivitat del personal, amb congelació o reducció dels costos salarials, major reflexió sobre les polítiques per fer més coses amb menys diners, i millor interacció amb els ciutadans per prioritzar millor i concentrar les actuacions en el major valor afegit.

Estratègia Local és entre els equips de consultors que ajuden a gestionar millor els diners, que ajuden a gastar-ne menys i millor. Per això per a nosaltres la crisi vol dir més feina, no menys.

Però alhora ens sentim partícips de l'esforç d'austeritat que estan fent aquest any totes les institucions, i per això hem decidit que, per primera vegada en molts anys, no incrementarem les nostres tarifes per a l'any 2009, ni tan sols amb l'augment de la inflació. És el nostre gra de sorra per contribuir a una gestió eficaç i a un protagonisme positiu de les institucions davant dels reptes del futur immediat.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522