PRESENTACIÓ DE L'EMPRESA

ESTRATÈGIA LOCAL és un equip tècnic multidisciplinar fundat l'any 1987 que es dedica a realitzar treballs de consultoria, formació i serveis professionals per al sector públic i no lucratiu.

Els seus professionals procedeixen de l'Administració pública i del sector privat, on han exercit de consultors de direcció, directius o experts tècnics.

ESTRATÈGIA LOCAL és un equip de professionals de la consultoria que treballa regit pel principi del progrés de la humanitat per a millorar la eficàcia dels líders polítics i de les institucions públiques.

ESTRATÈGIA LOCAL és una Societat Anònima, i la totalitat del seu capital es troba sota el control de consultors de l'equip. Entre els seus objectius fundacionals consta la voluntat de col·laborar professionalment amb institucions regides per qualsevol de les opcions polítiques democràtiques.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522