Albert Calderó, conferenciant a unes jornades conjuntes de l'ACM i la FMC

Consultors
1.234


L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han organitzat conjuntament els dies 21 i 22 d'abril les jornades "TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL" amb un gran èxit d'assistència, més de 400 persones.

Un dels conferenciants va ser el Subdirector d'Estratègia Local Albert Calderó, que va exposar el tema "Pla de treball d'una entitat local per complir la Llei 19/2014". Aquí es pot veure el powerpoint que va il·lustrar la seva exposició, on va donar indicacions pràctiques per tal que les entitats locals puguin complir la llei, sobretot en els temes amb més transcendència organitzativa: l'obligació de publicar i per tant la necessitat d'elaborar bé l'organigrama, la relació de llocs de treball, el catàleg de serveis i el catàleg de procediments administratius.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522