Jornada de treball "Vine i explica'ns quines són les necessitats de la Regidoria d'Esports"

172


L'Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona va organitzar la jornada de treball "Vine i explica'ns quines són les necessitats de la Regidoria d'Esports" el 16 de novembre, convidant-hi a tècnics i electes per tal de discutir i prioritzar, a partir de la metodologia de planificació participativa proposada i aplicada per Estratègia Local, les principals necessitats en l'àmbit de l'esport a les que caldrà donar resposta des de la Diputació durant els propers quatre anys, així com els àmbits de treball que caldrà prioritzar des de la Diputació durant aquest mandat. La jornada es va realitzar a Barcelona, al Paraninf de l'Escola Industrial.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522