Gestió de projectes a les institucions públiques

Docs Albert Calderó
2.739


Aquest article és una versió escrita de les tesis impartides per l'autor en el mòdul formatiu sobre el mateix tema del Curs de Formació de Directius de la Xunta de Galícia organitzat per l'Escola Galega de Administración Pública, i dirigit pel Prof. Enrique José Varela Álvarez de la Universidade de Vigo.

SUMARI

1. Processos regulars, projectes i planificació de projectes
2. Planificació de projectes en les institucions públiques espanyoles
3. Planificació de projectes i anàlisi i disseny de polítiques públiques
4. Projectes, polítiques i planificació estratègica
5. La planificació a mitjà i llarg termini, un fracàs que ignorem
6. La intel·ligència estratègica, o com planificar projectes en la imprevisibilitat
Bibliografiac/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522