Estratègies bàsiques per a la gestió dels recursos humans d'un ajuntament

Docs Albert Calderó
3.415


Resum de la ponència presentada per Albert Calderó a les II Jornades Tècniques sobre Desenvolupament Local i Recursos Humans, organitzades per la Diputació d'Almeria, el 25 de novembre de 2010.

Índex

Necessitem augmentar l'eficàcia i l'eficiència de les nostres institucions locals. En aquesta ponència es descriuen un conjunt d'estratègies i mètodes per poder dur a terme aquesta missió:

1 Revisió i modernització de l'estructura
2 Desenvolupament del sistema directiu i executiu
3 Desenvolupament de la simplificació de processos
4 Desenvolupament professional i de la carrera administrativa
5 Desenvolupament retributiu de la carrera administrativa
6 Desenvolupament retributiu de l'avaluació de l'acompliment
7 Desenvolupament del control de gestió
8 Desenvolupament de l'ètica professional i els valors del servei públic
9 Desenvolupament de la sinergia entre la gestió de personal municipal i el foment de l'ocupació local
10 Modernització de les relacions laborals
11 Planificació estratègica de la gestió de persones

 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522