Més enllà dels plans d'austeritat: de l'ajust a la millora de l'eficiència

Docs Albert Calderó
4.158


En les jornades "Recursos Humans i gestió del coneixement en temps de crisi", organitzades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a l'Hospitalet de Llobregat els dies 16 i 17 de desembre, al Centre Cultural Tecla Sala, on els destinataris van ser directius i caps de personal municipals, Albert Calderó va impartir una ponència i taller participatiu amb el títol: "Més enllà dels plans d'austeritat: l'ajust a la millora de l'eficiència", on es van debatre més de 40 diferents dissenys preliminars de projectes per la posada en pràctica del pla d'austeritat i eficiència en els Ajuntaments.

Altres ponents van ser Francesc Longo d'ESADE, Rafael Jiménez Asensio de la Universitat Pompeu Fabra, i va donar inici a les jornades el discurs de Núria Marín alcaldessa de l'Hospitalet i Antonio Díaz Méndez Director d'Estratègia i Formació de la FEMP.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522