Organitzem la formació dels polítics locals d´Euskadi (16/09/05).

Formació
16/9/05
1.759
0

Estratègia Local assumeix per tercer any consecutiu la Secretaria Tècnica i la major part del treball formatiu del Programa de Capacitació per al Treball Polític Local, que convoca EUDEL, l´Associació de Municipis Bascos.

Es tracta d´un programa formatiu pensat exclusivament per als polítics locals, i la seva inscripció és oberta a tota Espanya. Els cursos s´inicien el mes d´octubre. Consta d´un curs llarg, semipresencial, de 164 hores lectives, i d´una col·lecció de cursos monogràfics. Per a més informació accediu a www.eudel.net.

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522