Organitzem la formació dels polítics locals d´Euskadi (16/09/05).

Formació
2.036

Estratègia Local assumeix per tercer any consecutiu la Secretaria Tècnica i la major part del treball formatiu del Programa de Capacitació per al Treball Polític Local, que convoca EUDEL, l´Associació de Municipis Bascos.

Es tracta d´un programa formatiu pensat exclusivament per als polítics locals, i la seva inscripció és oberta a tota Espanya. Els cursos s´inicien el mes d´octubre. Consta d´un curs llarg, semipresencial, de 164 hores lectives, i d´una col·lecció de cursos monogràfics. Per a més informació accediu a www.eudel.net.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522