Estratègia Local valorarà els llocs de treball de la Ciutat Autònoma de Ceuta (22/09/05).

Empresa
1.808

Estratègia Local ha guanyat el concurs d'adjudicació del contracte per a l'ordenació dels serveis, la redacció d'un pla d'actuació de recursos humans, la formació específica, i l'elaboració i implantació d'una relació de llocs de treball de la Ciutat autònoma de Ceuta, per una suma de 160.000 euros.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522