Estratègia Local incorpora Elena Marín (01/10/05).

Empresa
1.796

Elena Marín, llicenciada en Ciències del Treball, funcionària de l'Ajuntament de Torrejón de Ardoz, que ha exercit molts anys de tècnica de recursos humans i de professora a la Universitat Popular, ingressa a l'equip de consultors d'Estratègia Local.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522