Un consultor d'Estratègia Local donarà un curs a Guatemala sobre Qualitat i Control de Gestió en els Serveis Locals (17/10/2005)

Formació
1.772

Ha estat convidat a donar el curs el novembre, en el Centre de Formació de la Cooperació Espanyola de La Antigua Guatemala. Assistiran al mateix polítics i tècnics municipals de Guatemala, Hondures, El Salvador, Costa Rica, Panamà, la República Dominicana i Cuba.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522