Èxit de convocatòria dels cursos per a polítics locals d'EUDEL (17/10/2005).

Formació
1.897

Els cursos formatius per a polítics locals convocats per tercer any consecutiu per EUDEL, l'Associació de Municipis Bascos, i dirigits i impartits per Estratègia Local, gaudeixen de gran acceptació.

Tots els cursos específics han omplert totes les places, i en dos dels cursos s'ha organitzat una segona convocatòria: "Urbanisme i habitatge: claus per a la formulació de polítiques locals" i "Millores pràctiques en les tramitacions administratives". Més informació a www.eudel.netc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522