L'associació de Municipis bascos (EUDEL) i els sindicats ELA, CCOO i UGT signen un Acord Marc de Relacions Laborals per a tots els Ajuntaments bascos, amb l'assessorament d'Estratègia Local (19/12/2005).

Empresa
1.613

Després de quasi dos anys de negociacions, l'Associació de Municipis Bascos (EUDEL) i els sindicats ELA, CCOO i UGT han signat un Acord Marc Global regulador de les condicions de treball dels funcionaris i personal laboral de les institucions locals basques, que s'aplicarà els anys 2006 i 2007 a més de 20.000 treballadors dels més de 250 Ajuntaments del País Basc.

L'acord conté clàusules sobre: increments salarials, condicions de treball, limitació de la temporalitat, regulació de les contractacions externes, assetjament laboral, drets lingüístics i drets sindicals, i es desenvoluparà en un text articulat precís que es negociarà amb els sindicats que han signat durant els primers mesos de l'any 2006.

Així mateix, es posarà en pràctica un sistema de seguiment i interpretació dels Acords i de Mediació i Arbitratge sobre les desavinences que puguin sorgir en la seva posada en pràctica a les institucions afectades.

Estratègia Local ha realitzat per encàrrec d'EUDEL el disseny de la documentació de suport de tot el procés negociador, així com l'assessorament de la part institucional en la mesa de negociació.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522