Catàleg de formació 2006-2007

Formació
1.870


La primera edició d'aquest catàleg l'any passat va merèixer una àmplia resposta per part de les institucions, que agraïm molt i que ens obliga a una nova edició revisada íntegrament, amb una nova estructura més pròxima als destinataris, amb moltes noves propostes de cursos, buscant la màxima adaptació a les anàlisis de necessitats formatives que s'estan realitzant.

Incorporem també una proposta de treball de consultoria d'anàlisi de necessitats formatives, a partir d'una nova metodologia posada en pràctica pel nostre equip, que pot ajudar a reforçar puntualment als tècnics de formació per a aquesta activitat cada vegada més exigent i necessària.

Esperem que tant les institucions que gestionen el seu propi pla formatiu com les que gestionen programes agrupats, Diputacions, Federacions de Municipis i Escoles d'Administració Pública, trobin resposta a les seves necessitats i preocupacions.

Continuem oberts i per endavant agraïts a les seves crítiques, suggeriments i demandes. Aquest Catàleg no esgota les nostres capacitats formatives; si està interessat en alguna activitat de formació que no estigués ressenyada en el mateix pot posar-se en contacte amb nosaltres i amb molt gust estudiarem la seva petició.

També podrem adaptar gairebé sempre els temaris i estructura dels nostres cursos als seus particulars necessitats i conveniències, no dubtin de consultar-nos.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522