Feta pública una enquesta sociològica feta en col·laboració entre una empresa especialitzada i Estratègia Local (12/01/2006).

Empresa
1.595

S'ha presentat en públic el llibre "L'estat de la societat", editat per la Fundació Catalunya Oberta, una reflexió sobre la societat catalana actual feta per diversos autors, a partir dels resultats d'una enquesta sociològica elaborada en col.laboració entre Estratègia Local i una empresa especialitzada.

L'enquesta s'ha fet a un panel de persones amb un perfil alt de consum d'informació, interès per la política i arrelament social, les "persones informades". Aquest mètode ha estat creat expressament per a aquesta enquesta.

Aquesta ha estat una primera col.laboració entre Estratègia Local i una empresa especialitzada en enquestes, estadístiques i sistemes d'informació, dirigida per l'ex-Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Actualment hi ha altres projectes en curs fruit de la col.laboració entre ambdues empreses.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522