Estratègia Local guanya un concurs públic per realitzar treballs tècnics de recursos humans a l'Ajuntament d'Osca (10/03/06).

Empresa
1.690

La Mesa de Contractació de l'Ajuntament d'Osca decidí per unanimitat proposar per al contracte l'oferta d'Estratègia Local, que competia amb unes altres onze empreses consultores. L'import del contracte és de 90.000 €.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522