Estratègia Local guanya un concurs públic per realitzar treballs tècnics de recursos humans a l'Ajuntament d'Osca (10/03/06).

Empresa
10/3/06
1.580
0

La Mesa de Contractació de l'Ajuntament d'Osca decidí per unanimitat proposar per al contracte l'oferta d'Estratègia Local, que competia amb unes altres onze empreses consultores. L'import del contracte és de 90.000 €.

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522