Estratègia Local engega ESTRATEGUES SENSE FRONTERES per promoure la governança a països en vies de desenvolupament (29/05/06).

Estrategues Sense Fronteres
1.634

Estratègia Local dedicarà, per primera vegada, des d'enguany, un percentatge de la seva facturació a finançar projectes de consultoria i formació protagonitzats pels seus mateixos consultors a països en vies de desenvolupament.

Aquest programa, que s'anomena "Estrategues sense fronteres" té els objectius de desenvolupar l'eficàcia democràtica dels líders polítics, l'increment de la governança i l'optimització de la rendibilitat social i institucional dels projectes de cooperació en el desenvolupament.

Aquest programa ha estat aprovat recentment per part de la Junta de Socis Consultors d'Estratègia Local, i s'han iniciat ja els primers contactes per a la formulació de diversos projectes de cooperació.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522