Estratègia Local supera el 2005 el seu rècord de facturació (1/06/06).

Varis
1.696

La Junta d'Accionistes d'Estratègia Local va aprovar els comptes de 2005, que acrediten que l'any passat l'empresa va facturar més d'1.320.000 euros, el millor resultat des de la seva fundació.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522