Estratègia Local supera el 2005 el seu rècord de facturació (1/06/06).

Varis
1.620

La Junta d'Accionistes d'Estratègia Local va aprovar els comptes de 2005, que acrediten que l'any passat l'empresa va facturar més d'1.320.000 euros, el millor resultat des de la seva fundació.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522