Estratègia Local supera el 2005 el seu rècord de facturació (1/06/06).

Varis
1/6/06
1.488
0

La Junta d'Accionistes d'Estratègia Local va aprovar els comptes de 2005, que acrediten que l'any passat l'empresa va facturar més d'1.320.000 euros, el millor resultat des de la seva fundació.

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522