Conclou la 17a edició del cicle de seminaris de "Millora de la qualitat en les Administracions Públiques" amb 77 assistents.

Formació
1.561

En aquesta edició, celebrada a Madrid i Barcelona, han participat en total 77 assistents de 38 institucions diferents, amb la qual cosa el total d'assistents a totes les edicions d'aquest cicle de seminaris s'eleva ja a 1321, de 584 institucions.

La pròxima convocatòria del cicle serà per al mes de novembre de 2006.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522