ESTRATEGUES SENSE FRONTERES: Dos consultors d'Estratègia Local realitzaran una auditoria externa d'un projecte de cooperació del País Basc a Rwanda (22/06/06).

Estrategues Sense Fronteres
22/6/06
1.391
0

Es tracta d'un projecte de cooperació de la Fundació Alboan, amb finançament del Govern Basc, als camps de refugiats de Kiziba i Gihembe, a Rwanda, en els àmbits educatiu, ocupacional i social.

Dos consultors d'Estratègia Local realitzaran una auditoria del projecte que inclourà un viatge de deu dies a aquests camps de refugiats, on hi viuen més de 30.000 persones sota la protecció d'ACNUR, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats.

Els camps de refugiats de Kiziba i Gihembe es varen crear a conseqüència dels diversos conflictes bèl·lics que ha patit aquesta zona dels Grans Llacs, fronterera amb la República Democràtica del Congo, Rwanda i Burundi, des dels anys noranta.

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522