Balanç d'actuacions del programa Estrategues Sense Fronteres durant l'any 2006: 6 projectes i més de 19.000 ? d'aportació d'Estratègia Local i els seus consultors als objectius del programa.

Estrategues Sense Fronteres
1.536

Durant l'any 2006 els consultors d'Estratègia Local han portat a terme sis projectes dins el programa "Estrategues sense Fronteres".

Aquest programa consisteix en desenvolupar operacions de consultoria i formació en països en vies de desenvolupament, per millorar l'eficàcia democràtica dels líders polítics, incrementar la governança i optimitzar la rendibilitat social i institucional dels projectes de cooperació al desenvolupament.

En concret s'han realitzat l'auditoria d'un programa de cooperació a l'Àfrica, quatre accions formatives a Centreamèrica i una operació de consultoria de debat participatiu estructurat, també a Centreamèrica.

Aquests projectes s'han realitzat tot renunciant els consultors a una part dels seus honoraris i l'empresa a la totalitat de les seves despeses generals i beneficis. En conjunt, aquests ingressos deixats de percebre han representat un poc més de 19.000 €, la qual cosa suposa l'1,6% de la facturació de l'empresa per a l'any 2006.

Els projectes han estat cofinançats amb ONG's, Agències Públiques de Cooperació I Organismes internacionals.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522