Discurs de Tony Blair, Primer Ministre y líder del Partit Laborista

Varis
26/9/06
1.577
0

Discurs Tony Blair.

Texto original Inglés.
Fuente: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/5382590.stm

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522