Albert Calderó imparteix formació a directius a l'Escola Gallega d'Administració Pública (27/04/07).

Formació
1.499

Per segon any consecutiu, Albert Calderó ha format part de l'equip de professors del Curs de Diplomat Directiu de la Xunta de Galícia, i ha impartit un mòdul formatiu sobre projectes estratègics, a la seu de l'Escola Gallega d'Administració Pública, a Santiago de Compostela.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522