EUDEL, l'Associació de Municipis Bascos, convoca la 5ª edició dels cursos de Capacitació per al Treball Polític Local, un ambiciós pla formatiu per a polítics locals (Juliol de 2007).

Formació
1.470

Aquests cursos seran impartits pels consultors d'Estratègia Local, com ja van ser-ho a les anteriors edicions.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522