EUDEL, l'Associació de Municipis Bascos, convoca la 5ª edició dels cursos de Capacitació per al Treball Polític Local, un ambiciós pla formatiu per a polítics locals.

Formació
1.335

Aquests cursos seran impartits pels consultors d'Estratègia Local, com ja van ser-ho a les anteriors edicions.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522