La FEMP convoca un ambiciós pla formatiu per a directius municipals dissenyat i impartit per Estratègia Local

Formació
1.445

La Federació Espanyola de Municipis ha posat en marxa l'Itinerari de formació integral en competències directives, un programa formatiu molt ambiciós, per a directius municipals, que ha estat dissenyat amb la col·laboració tècnica d'Estratègia Local.

Consisteix en cinc mòduls formatius, que es poden cursar de manera independent, cada un d'ells de 16 hores lectives presencials i 20 hores lectives virtuals. Estratègia Local assumeix de manera immediata la preparació i docència dels dos primers mòduls.

Si us interessa inscriure-us feu-ho de seguida, La inscripció és gratuïta!

Mòdul A 19-20/11/07
Mòdul B 27-28/11/07c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522