Luis Cividanes s'incorpora a Estratègia Local i obrim una seu a Galícia (29/06/07).

Empresa
1.405

Amb la recent incorporació de Luis cividanes a l'equip de consultors, Estratègia Local inicia les activitats regulars i obre la sea seu a Galícia, a Santiago de Compostela.

Luis Cividanes és Màster en Màrqueting i Comunicació Política (Universitat de Santiago de Compostela) i Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (Universitat de Vigo); té el Diploma de Postgrau en Gabinets de Comunicació i Gestió de Crisis (Universitat de Santiago de Compostela, i el Certificat d'aptitut pedagògica.

Amb anterioritat, ha treballat en temes de comunicació i màrqueting a mitjans de comunicació de Galícia (premsa, ràdio, TV, agències de notícies), a un gabinet de relacions amb els mitjans de comunicació i a dues agències de publicitat (1997-2006), i ha exercit de formador d'informàtica a la Universitat de Santiago de Compostela (2005-2006).c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522