Convocada la 20a edició del cicle de seminaris: "Eficàcia i qualitat a les institucions públiques" per Octubre de 2007

Formació
6/10/07
1.403
0

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522