Clausurada la 20ª edició del Cicle de Seminaris sobre Qualitat a les Institucions Públiques, i convocada la 21ª edició.

Formació
1.393

L'edició número 20 del Cicle de Seminaris sobre Qualitat a les Institucions Públiques que periòdicament convoca Estratègial Local va comptar amb una assistència total de 69 participants, que desenvolupen responsabilitats polítiques, directives i tècniques a 29 institucions públiques diferents. El total d'assistents a aquesta proposta formativa des de la seva primera convocatòria de l'any 1998 puja ja a 1.512, que corresponen a un total de 672 institucions públiques. Ja ha estat convocada la 21ª edició, amb 4 seminaris, que se celebrarà a Madrid el mes de Febrer de 2008.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522