Avançament del catàleg de formació 2008

Formació
1.420

Estem acabant de preparar l'edició 2008 del nostre catàleg de formació per aportar les nostres propostes als plans de formació interna de les institucions, que s'ha endarrerit perquè estem posant a punt molts cursos nous.

Com un avançament del mateix estem enviant aquests dies un pre-catàleg de cursos nous per difondre a les institucions a tots els nivells les novetats de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; hi trobareu cursos divulgatius pels funcionaris i treballadors públics en general, un curs per a directius i comandaments intermitjos i un curs més dens per a tècnics de recursos humans.

Avance catálogo en PDFc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522