Avançament del catàleg de formació 2008

Formació
4/2/08
1.219
0

Estem acabant de preparar l'edició 2008 del nostre catàleg de formació per aportar les nostres propostes als plans de formació interna de les institucions, que s'ha endarrerit perquè estem posant a punt molts cursos nous.

Com un avançament del mateix estem enviant aquests dies un pre-catàleg de cursos nous per difondre a les institucions a tots els nivells les novetats de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; hi trobareu cursos divulgatius pels funcionaris i treballadors públics en general, un curs per a directius i comandaments intermitjos i un curs més dens per a tècnics de recursos humans.

Avance catálogo en PDF

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522